เสวนา M&E Thailand Vision & Innovation

คุณอารักษ์ บุญมา ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายในงาน TEMCA M&E Thailand 2023 “Smart Sustainable Cities”

(more…)