ศึกษาดูงาน ณ ที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่

บริษัทโปรเจ็คส์เอเชีย จำกัดได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ (ลาดพร้าว 54) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  ในหัวข้อเรื่อง Green building, LEED, WELL และ Auto Parking

โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบ คุณพรประเสริฐ เตชะ